Jaarverslagen

CONCEPT  – Jaarverslag 2015/2016      Stichting Theatergroep De Reizigers

 Oprichting

In 2014 wordt de Theatergroep de Reizigers gevormd naar aanleiding van een vraag van Natuur & Milieu Overijssel.

De Stichting Theatergroep De Reizigers wordt opgericht in op 11 september 2015 en kiest haar zetel te Zwolle. In de loop van 2016 verhuist het vestigingsadres naar Dalfsen.

Doel

De stichting stelt zich ten doel kunstzinnige en culturele uitingen te stimuleren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Werkwijze

Theatergroep De Reizigers opereert op het snijvlak  van kunst en cultuur en maakt theatervoorstellingen op locatie met (direct) betrokkenen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.Daarbij wordt bewust gekozen voor community art. Deze methodiek blijkt uitermate geschikt om een dialoog te starten over locatie-gebonden en maatschappelijke thema’s die vanuit de beleving van verschillende belanghebbenden en directbetrokkenen. De projecten ontstaan uit de zelf vergaarde gegevens.

Artistiek leider is Cees Bavius, die veel expertise heeft opgebouwd in het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Hij zet theater daarbij in als middel; dit is hierbij een breed begrip: van avondvullende stukken tot korte eenakters, van hoorspelen tot het vertellen of het voorlezen van verhalen.

Bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit:

 • Bas Assink (voorzitter)
 • Jan Klumper (secretaris)
 • Brenda Vrieling (algemeen bestuurslid)
 • Petra van Loon (penningmeester)
 • Christine Vos (algemeen bestuurslid)
 • Cees Bavius (adviseur)
 • Ernst van der Sloot (adviseur)

Op 29 september 2015 – is een artistiek conflict de aanleiding voor een wijziging in de artistieke leiding met eveneens tot gevolg een wijziging in het bestuur.

Samenstelling gewijzigde bestuur

 • Brenda Vrieling (voorzitter)
 • Petra van Loon (penningmeester)
 • Jan Klumper (secretaris)
 • Christine Vos (algemeen bestuurslid)
 • Cees Bavius (adviseur)

Omdat de artistiek leider zowel als vrijwilliger als zzp-ers betrokken kan zijn bij de producties van de Stichting, is Cees Bavius adviseur van het bestuur.

Naast drie bestuursvergaderingen in 2015 zijn er zeven vergaderingen in 2016 geweest.  Er zijn van ieder overleg notulen gemaakt.

Belangrijke onderwerpen waren  in maart 2016 het indienen van een subsidieaanvraag bij Provincie Overijssel. Deze werd afgewezen ondanks lovende kritiek van de adviescommissie.

In het najaar van 2016 werden de eerste voorbereidingen getroffen om een LEADER aanvraag in te dienen voor activiteiten rondom het landgoed Lankheet.

Artistieke leiding en spelersgroep

De artistieke leiding bestond voor het conflict uit Cees Bavius en Ernst van der Sloot.

De vaste spelersgroep bestaat uit 13 spelers – met lokale aanvullingen per productie.

Na het conflict ligt de artistieke leiding  bij Cees Bavius; de spelersgroep blijft ongewijzigd.

Voorstellingen in  2015

De voorstellingen zijn geschreven en geregisseerd door Cees Bavius.

april 2015           Saturday Night                    Zwolsch Warenhuis Blauwdruck/ Zwolle

mei 2015            Theater bij de Boer              De Laarbrug/ Ommen

Juni 2015           Trekkerverdriet                   Stichting ’t Oversticht

november 2015   De Verdwenen Zomp         Nevengeul Vilsteren

Voorstellingen 2016

De voorstellingen zijn geschreven en geregisseerd door Cees Bavius.

mei 2016   Boekweitboer                                            EU-Kijkdagen – Sallandse Heuvelrug 

juni 2016  Van Boekweitboerboer tot dronepiloot   De Laarbrug/ Ommen

Het financiële reilen en zeilen

Het beleid

Een theatergroep in een tijd van bezuiniging heeft het moeilijk, maar met de inzet van vrijwilligers en hulp van fondsen, sponsors en subsidies gaat het net.

De Stichting koppelt beperkte middelen aan enthousiaste vrijwilligers, artistieke zzp-ers  en verhalen van mensen in hun eigen omgeving en situaties.

Hiervoor zijn diverse routes denkbaar. De Stichting kan hoofdaannemer zijn die offreert aan een opdrachtgever en dan voor ingehuurde diensten betaalt.

Ook kan de Stichting faciliteren waarbij zij voor de verleende diensten betaald wordt.

In deze situatie neemt het bestuur in overleg met de artistiek leider per opdracht/ fondsbijdrage of subsidieverstrekking een besluit over het percentage dat naar de stichting moet gaan. Om kosten te dekken en reserveringen te maken.

Deze inkomsten van de stichting worden gebruikt om de directe en (een deel van de) overheadkosten te bekostigen.  Overschotten worden gebruikt als buffer. Enerzijds om toekomstige tekorten op te vangen en anderzijds om producenten via bijdragen te stimuleren innoverende producties te ontwikkelen.

Vrijwilligers die organisatie- en promotionele werkzaamheden verrichten en/of meedoen in producties moetenkrijgen gemaakte kosten vergoed mits deze maatschappelijk geaccepteerd zijn. Vrijwilligers zijn verzekerd tegen Wettelijk Aansprakelijkheid.

De cijfers van 2015/2016

Beginbalans 2015/2016

Kas                       €      0,00

Lening o/g            €  363,00

Kapitaal    -/-        € 363,00

€  363,00

Eindbalans 2015/2016

Bank                       €   425,38

Lening o/g               €  363,00

Kas                           €  363,00

Kapitaal                   €   388,28

€   751,28

V&W 2015/2016

Inkomsten (ex lening o/g) € 2.531,62

Uitgaven                             € 1.968,34

Winst                                   €    563,28

[1]In verband met de oprichting van de stichting medio september 2015 en er daardoor een gebroken verslag- en boekjaar ontstaat,  is gekozen voor een gecombineerd jaarverslag van 2015 en 2016. De volgende jaarverslagen lopen gelijk met het kalenderjaar.

 

CONCEPT  –  Jaarverslag 2017          Stichting Theatergroep De Reizigers

Oprichting

In 2014 wordt de Theatergroep de Reizigers gevormd naar aanleiding van een vraag van Natuur & Milieu Overijssel.

De Stichting Theatergroep De Reizigers wordt opgericht in op 11 september 2015 en kiest haar zetel te Zwolle. In de loop van 2016 verhuist het vestigingsadres naar Dalfsen.

Doel

De stichting stelt zich ten doel kunstzinnige en culturele uitingen te stimuleren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Werkwijze

Theatergroep De Reizigers opereert op het snijvlak  van kunst en cultuur en maakt theatervoorstellingen op locatie met (direct) betrokkenen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.Daarbij wordt bewust gekozen voor community art. Deze methodiek blijkt uitermate geschikt om een dialoog te starten over locatie-gebonden en maatschappelijke thema’s die vanuit de beleving van verschillende belanghebbenden en directbetrokkenen. De projecten ontstaan uit de zelf vergaarde gegevens.

Artistiek leider is Cees Bavius, die veel expertise heeft opgebouwd in het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Hij zet theater daarbij in als middel; dit is hierbij een breed begrip: van avondvullende stukken tot korte eenakters, van hoorspelen tot het vertellen of het voorlezen van verhalen.

Bestuur

Het bestuur is in 2017 ongewijzigd en bestaat uit:

 • Brenda Vrieling (voorzitter)
 • Petra van Loon (penningmeester)
 • Jan Klumper (secretaris)
 • Christine Vos (algemeen bestuurslid)
 • Cees Bavius (adviseur)

Omdat de artistiek leider zowel als vrijwilliger als zzp-ers betrokken kan zijn bij de producties van de Stichting, is Cees Bavius adviseur van het bestuur.

Er zijn twee vergaderingen in 2017 geweest.  Er zijn van ieder overleg notulen gemaakt.

Belangrijke onderwerpen waren het verkrijgen van voorstellingen en de uitwerking van de plannen voor een LEADER-aanvraag voor activiteiten rondom het landgoed Lankheet. Door een fataal ongeluk binnen de voorbereidingsgroep is de aanvraag op de lange baan geschoven.

Artistieke leiding en spelersgroep

De artistieke leiding berustte bij Cees Bavius.

De spelersgroep bestond uit 13 spelers

Voorstellingen 2017

De voorstellingen zijn geschreven en geregisseerd door Cees Bavius.

juni 2017  Van Boekweitboerboer tot dronepiloot    ‘t Boerhoes/ Dalfsen

mei 2017    IJsselen                      Nevengeul Vreugderijkerwaard 

Het financiële reilen en zeilen

Het beleid

Een theatergroep in een tijd van bezuiniging heeft het moeilijk, maar met de inzet van vrijwilligers en hulp van fondsen, sponsors en subsidies gaat het net.

De Stichting koppelt beperkte middelen aan enthousiaste vrijwilligers, artistieke zzp-ers  en verhalen van mensen in hun eigen omgeving en situaties.

Hiervoor zijn diverse routes denkbaar. De Stichting kan hoofdaannemer zijn die offreert aan een opdrachtgever en dan voor ingehuurde diensten betaalt.

Ook kan de Stichting faciliteren waarbij zij voor de verleende diensten betaald wordt.

In deze situatie neemt het bestuur in overleg met de artistiek leider per opdracht/ fondsbijdrage of subsidieverstrekking een besluit over het percentage dat naar de stichting moet gaan. om kosten te dekken en reserveringen te maken.

Deze inkomsten van de stichting worden gebruikt om de directe en (een deel van de) overheadkosten te bekostigen.  Overschotten worden gebruikt als buffer. Enerzijds om toekomstige tekorten op te vangen en anderzijds om producenten via bijdragen te stimuleren innoverende producties te ontwikkelen.

Vrijwilligers die organisatie- en promotionele werkzaamheden verrichten en/of meedoen in producties moetenkrijgen gemaakte kosten vergoed mits deze maatschappelijk geaccepteerd zijn. Vrijwilligers zijn minimaal verzekerd tegen Wettelijk Aansprakelijkheid.

De cijfers van 2017

Beginbalans 2017

Bank                       €  425,38

Lening o/g              €  363,00

Kas                        €  363,00

Kapitaal                 €   388,28

€   751,28

Eindbalans 2017

Bank                       €  228,31

Kas                         €  105,50

Kapitaal                  €   333,81

€   333,81

V&W 2017

Inkomsten                             €   578,65

Uitgaven(ex lening o/g)       €    633,12

Verlies  -/-                              €     54,47

 

CONCEPT  – Jaarverslag 2018          Stichting Theatergroep De Reizigers

Oprichting

In 2014 wordt de Theatergroep de Reizigers gevormd naar aanleiding van een vraag van Natuur & Milieu Overijssel.

De Stichting Theatergroep De Reizigers wordt opgericht in op 11 september 2015 en kiest haar zetel te Zwolle. In de loop van 2016 verhuist het vestigingsadres naar Dalfsen.

Doel

De stichting stelt zich ten doel kunstzinnige en culturele uitingen te stimuleren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Uitvoering

Theatergroep De Reizigers opereert op het snijvlak  van kunst en cultuur en maakt theatervoorstellingen op locatie met (direct) betrokkenen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.Daarbij wordt bewust gekozen voor community art. Deze methodiek blijkt uitermate geschikt om een dialoog te starten over locatie-gebonden en maatschappelijke thema’s die vanuit de beleving van verschillende belanghebbenden en directbetrokkenen. De projecten ontstaan uit de zelf vergaarde gegevens.

Bestuur

Het bestuur is in 2018 uitgebreid en gewijzigd en bestaat uit:

 • Brenda Vrieling (voorzitter)
 • Jan Klumper (secretaris)
 • Bert van Riele (penningmeester)
 • Petra van Loon (algemeen bestuurslid)
 • Christine Vos (algemeen bestuurslid)
 • Cees Bavius  (adviseur)

Omdat de artistiek leider zowel als vrijwilliger als zzp-ers betrokken kan zijn bij de producties van de Stichting, is Cees Bavius adviseur van het bestuur.

Er zijn drie vergaderingen in 2018 geweest.  Er zijn van ieder overleg notulen gemaakt.

Belangrijke onderwerpen waren het verkrijgen en het invullen van een voorstelling over het gebied De Rees, de voorstellingen rondom de boekweitboer en de weer opgepakte uitwerking van de plannen voor activiteiten rondom het landgoed Lankheet met daarvoor een LEADER-aanvraag.

Artistieke leiding en spelersgroep

De artistieke leiding berustte bij Cees Bavius.

De vaste spelersgroep bestond uit 13 spelers en is in 2018 uitgebreid met drie spelers.

 Voorstellingen 2018

 Januari 2018   De Nieuwe landen van de Keizer      co-productie BAF-Bureau d’Arts sans    Frontieres en Theatergroep De Reizigers

September 2018  Van Boekweitboerboer tot dronepiloot  Boerderij op den Vens-Haaksbergen

 Het financiële reilen en zeilen

Het beleid

Een theatergroep in een tijd van bezuiniging heeft het moeilijk, maar met de inzet van vrijwilligers en hulp van fondsen, sponsors en subsidies gaat het net.

De Stichting koppelt beperkte middelen aan enthousiaste vrijwilligers, artistieke zzp-ers  en verhalen van mensen in hun eigen omgeving en situatie.

Hiervoor zijn diverse routes denkbaar. De Stichting kan hoofdaannemer zijn die offreert aan een opdrachtgever en dan voor ingehuurde diensten betaalt.

Ook kan de Stichting faciliteren waarbij zij voor de verleende diensten betaald wordt.

In deze situatie neemt het bestuur in overleg met de artistiek leider per opdracht/ fondsbijdrage of subsidieverstrekking een besluit over het percentage dat naar de stichting moet gaan. om kosten te dekken en reserveringen te maken.

Deze inkomsten van de stichting worden gebruikt om de directe en (een deel van de) overheadkosten te bekostigen.  Overschotten worden gebruikt als buffer. Enerzijds om toekomstige tekorten op te vangen en anderzijds om producenten via bijdragen te stimuleren innoverende producties te ontwikkelen.

Vrijwilligers die organisatie- en promotionele werkzaamheden verrichten en/of meedoen in producties moetenkrijgen gemaakte kosten vergoed mits deze maatschappelijk geaccepteerd zijn. Vrijwilligers zijn minimaal verzekerd tegen Wettelijk Aansprakelijkheid.

De cijfers van 2018

Beginbalans 2018

Bank                       €  228,31

Kas                         €  105,50

Kapitaal                 €   333,81

€   333,81

Eindbalans 2018

Bank                       €  110,55

Kas                         €  105,50

Kapitaal                 €   216,05

€  216,05

V&W 2018

Inkomsten                          €   103,65

Uitgaven(ex lening o/g)       €  221,41

Verlies  -/-              €    117,76

V&W 2017

Inkomsten                          €   578,65

Uitgaven(ex lening o/g)       €  633,12

Verlies  -/-              €    54,47