contact

Stichting Theatergroep De Reizigers

Hessenweg 97

7722SX Dalfsen

Algemeen emailadres                                                         info@theatergroepdereizigers.nl

Kamer van Koophandel                                                     64162931

BANK                                                                              NL28INGB007007669

 

   BESTUUR                                                                    

BrendaVrieling Brenda Vrieling         voorzitter
Jan KlumperJan Klumper               secretaris

Bert van Riele                                          penningmeester

Petra van Loon Petra va Loon                lid

Christine VosChristine Vos                   lid

 

ARTISTIEK LEIDER

Cees Bavius Cees Bavius                   cees@theatergroepdereizigers.nl           mobile  0651109946